Tuesday, January 6, 2015

এখনি প্ৰেমৰ চিঠি

এখনি প্ৰেমৰ চিঠি

                        - কুলদীপ মেধি

মোলৈ বাট চাবি
উৰুকাৰ ৰাতিয়ে গৈ পাম তোৰ কাষ
তোৰ চকুৰ পানীৰে তিয়াই থোৱা খুদ কেইটি
মোৰ বুকুৰ তাপেৰে সিজাই দুয়ো খাম
বেজাৰ নকৰিবি সৰুমাই
ইয়াতো বৰ জাৰ

ভোগালীৰ মেজিৰ জুইকুৰাৰ দৰে বাঢ়ক
তোৰ মোৰ ভালপোৱাৰ টান।

1 comment: